Chłop potęgą jest i basta.


chłop-potęgą-jest-i-basta
stanisław wyspiańskichłoppotęgąjestbastachłop potęgąpotęgą jestjest ii bastachłop potęgą jestpotęgą jest ijest i bastachłop potęgą jest ipotęgą jest i bastachłop potęgą jest i basta

Pokora nie jest słabością, ale wielka potęgą człowieka, dlatego, że miłość jest potęgą.Porządek jest potęgą.Pochlebstwo jest potęgą.Porządek jest potęgą.Para decir la verdad, poca elocuencia basta.U ludzi mar­ne słowo jest także potęgą.