Chłopców trzeba dręczyć - inaczej zbyt mają wysokie o sobie mniemanie. Chłopców trzeba od czasu do czasu pocałować, by nie wpadali w zbytnią rozpacz.


chłopców-trzeba-dręczyć-inaczej-zbyt-mają-wysokie-o-sobie-mniemanie-chłopców-trzeba-od-czasu-do-czasu-pocałować-by-nie-wpadali-w-zbytnią
wiera panowachłopcówtrzebadręczyćinaczejzbytmająwysokiesobiemniemanieodczasudopocałowaćbyniewpadalizbytniąrozpaczchłopców trzebatrzeba dręczyćdręczyćinaczejinaczej zbytzbyt mająmają wysokiewysokie oo sobiesobie mniemaniechłopców trzebatrzeba odod czasuczasu dodo czasuczasu pocałowaćby nienie wpadaliwpadali ww zbytniązbytnią rozpaczchłopców trzeba dręczyćtrzeba dręczyćinaczej zbytinaczej zbyt majązbyt mają wysokiemają wysokie owysokie o sobieo sobie mniemaniechłopców trzeba odtrzeba od czasuod czasu doczasu do czasudo czasu pocałowaćby nie wpadalinie wpadali wwpadali w zbytniąw zbytnią rozpaczchłopców trzeba dręczyćinaczej zbyt mająinaczej zbyt mają wysokiezbyt mają wysokie omają wysokie o sobiewysokie o sobie mniemaniechłopców trzeba od czasutrzeba od czasu dood czasu do czasuczasu do czasu pocałowaćby nie wpadali wnie wpadali w zbytniąwpadali w zbytnią rozpaczinaczej zbyt mają wysokieinaczej zbyt mają wysokie ozbyt mają wysokie o sobiemają wysokie o sobie mniemaniechłopców trzeba od czasu dotrzeba od czasu do czasuod czasu do czasu pocałowaćby nie wpadali w zbytniąnie wpadali w zbytnią rozpacz

Od czasu do czasu trzeba grzeszyć, bo inaczej traci się uciechę z cnoty. -Ilona Bodden
od-czasu-do-czasu-trzeba-grzeszyć-bo-inaczej-traci-ę-uciechę-z-cnoty
Nic w tym dziwnego, że ludzie, którzy mają zbyt wielkie o sobie mniemanie, budzą taką niechęć: niewielka jest bowiem różnica między nadmiernym zadufaniem w sobie i wielką pogardą dla innych. -Montesquieu
nic-w-tym-dziwnego-że-ludzie-którzy-mają-zbyt-wielkie-o-sobie-mniemanie-budzą-taką-niechęć-niewielka-jest-bowiem-różnica-między-nadmiernym
Trzeba mieć dużo czasu żeby być geniuszem bo trzeba ciągle siedzieć i nic nie robić na prawdę nic nie robić. -Gertruda Stein
trzeba-mieć-żo-czasu-żeby-być-geniuszem-bo-trzeba-ągle-siedzieć-i-nic-nie-robić-na-prawdę-nic-nie-robić
Istnieje na tym świecie wielu ludzi, którzy spędzają tyle czasu dbając o zdrowie, że nie mają czasu, by się nim cieszyć. -Josh Billings
istnieje-na-tym-świecie-wielu-ludzi-którzy-spędzają-tyle-czasu-dbając-o-zdrowie-że-nie-mają-czasu-by-ę-nim-cieszyć