Chłopcy pożerają dziewczęta jak owoc, a ich serca wypluwają jak pestki.


chłopcy-pożerają-dziewczę-jak-owoc-a-ich-serca-wypluwają-jak-pestki
magdalena samozwaniecchłopcypożerajądziewczętajakowocichsercawypluwająpestkichłopcy pożerająpożerają dziewczętadziewczęta jakjak owocich sercaserca wypluwająwypluwają jakjak pestkichłopcy pożerają dziewczętapożerają dziewczęta jakdziewczęta jak owoca ich sercaich serca wypluwająserca wypluwają jakwypluwają jak pestkichłopcy pożerają dziewczęta jakpożerają dziewczęta jak owoca ich serca wypluwająich serca wypluwają jakserca wypluwają jak pestkichłopcy pożerają dziewczęta jak owoca ich serca wypluwają jakich serca wypluwają jak pestki

Mężczyźni pożerają młode dziewczęta jak owoce, a serca ich wypluwają jak pestki.Dziewczęta wcześniej czują, niźli chłopcy myślą.Obudzisz się kiedyś w mym łóżku W dłoni trzy­mając serce Ja będę leżała tuż obok Z dziurą w klat­ce piersiowej Bez serca Bez duszy Bezsilna Ser­ce zgnieciesz jak owoc Duszę wyp­lu­jesz jak pestkę Wyj­dziesz z uśmie­chem na ustach Ja będę mu­siała posprzątać Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając.Jak przej­rzys­ty strumień przepływasz prze­ze mnie wzrokiem utonęłam w ich głębi nie raz aż po na­gość serca Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości.