Chłopiętom do sadu, białejgłowie do tajemnic, kosterze do pieniędzy nie powierzaj kluczy


chłopiętom-do-sadu-białejgłowie-do-tajemnic-kosterze-do-pieniędzy-nie-powierzaj-kluczy
jan Żabczycchłopiętomdosadubiałejgłowietajemnickosterzepieniędzyniepowierzajkluczychłopiętom dodo sadubiałejgłowie dodo tajemnickosterze dodo pieniędzypieniędzy nienie powierzajpowierzaj kluczychłopiętom do sadubiałejgłowie do tajemnickosterze do pieniędzydo pieniędzy niepieniędzy nie powierzajnie powierzaj kluczykosterze do pieniędzy niedo pieniędzy nie powierzajpieniędzy nie powierzaj kluczykosterze do pieniędzy nie powierzajdo pieniędzy nie powierzaj kluczy

Bez pieniędzy nie można zwal­czać pieniędzy. -John Steinbeck
bez-pieniędzy-nie można-zwal­czać-pieniędzy
Bez pieniędzy nie można zwalczać pieniędzy. -John Steinbeck
bez-pieniędzy-nie-można-zwalczać-pieniędzy
Ze wszystkich kluczy do domów najważniejszy jest wędrownych ptaków klucz. -Edward Stachura
ze-wszystkich-kluczy-do-domów-najważniejszy-jest-wędrownych-ptaków-klucz
Zachować pieniądz w roli środka umożliwiającego liczenie. Pozbawić, go roli sędziego i kata. Tak, aby brak pieniędzy nigdy nie był przyczyną cierpienia, ani posiadanie pieniędzy powodem rozkoszy. -Simone Weil
zachować-pieniądz-w-roli-środka-umożliwiającego-liczenie-pozbawić-go-roli-sędziego-i-kata-tak-aby-brak-pieniędzy-nigdy-nie-był-przyczyną
Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy prócz pieniędzy. -Tennessee Williams
im-więcej-ę-pieniędzy-tym-więcej-poznaje-ę-ludzi-z-którymi-nic-nas-nie-łączy-prócz-pieniędzy