Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje. A cad is a man who kis­ses and tel­ls. (ang.) 


cham-to ktoś-kto-mówi-gdy-całuje-a-cad-is a man-who-kis­-and-tel­ls-ang 
autor nieznanychamto ktośktomówigdycałujecadis a manwhokis­sesandtel­lsang cham to ktośkto mówigdy całujecad is a manis a man whowho kis­sesand tel­lsa cad is a mancad is a man whois a man who kis­seskis­ses and tel­lsa cad is a man whocad is a man who kis­seswho kis­ses and tel­lsa cad is a man who kis­sesis a man who kis­ses and tel­ls

Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje.Dżen­telmen to człowiek, który ma sza­cunek dla tych, którzy nie mogą mu od­dać żad­nej przysługi. A gen­tle­man is a man who has res­pect for tho­se who can be of no pos­sible ser­vi­ce to him. (ang.) Trzy­mał ją wpół pa­sa – cham –  Tym cham­skim spojrzeniem. Ona była jedną z dam, Co cham­stwo ku­siła milczeniem.Gdy­by drzwi per­cep­cji zos­tały oczyszczo­ne, wszys­tko wy­dawałoby się nam ta­kie ja­kie jest - nieskończone. If the doors of per­ception we­re clean­sed eve­rything would ap­pear to man as it is, in­fi­nite. (ang.) Całuję oczęta - jeśli jesteś uśmiechnięta. Całuję buziaka - jeśli nie masz chłopaka. Całuję ramiona - jeśli jesteś spragniona. Całuję pozostałości - jeśli pragniesz miłości.W do­linie ślepców jed­nooki jest królem. In the val­ley of the blind, the one-eye man is a king. (ang.)