Charakter człowieka najlepiej określa się przez to, co uznaje on za śmieszne.


charakter-człowieka-najlepiej-okreś-ę-przez-to-co-uznaje-on-za-śmieszne
johann wolfgang goethecharakterczłowiekanajlepiejokreślasięprzeztocouznajeonzaśmiesznecharakter człowiekaczłowieka najlepiejnajlepiej określaokreśla sięsię przezco uznajeuznaje onon zaza śmiesznecharakter człowieka najlepiejczłowieka najlepiej określanajlepiej określa sięokreśla się przezco uznaje onuznaje on zaon za śmiesznecharakter człowieka najlepiej określaczłowieka najlepiej określa sięnajlepiej określa się przezco uznaje on zauznaje on za śmiesznecharakter człowieka najlepiej określa sięczłowieka najlepiej określa się przezco uznaje on za śmieszne

Charakter człowieka najlepiej się ujawnia w chwilach podniecenia.Cha­rak­ter człowieka naj­le­piej ok­reśla się przez to, co uz­na­je on za śmieszne.Każdego określa nie tyle to, co on sam mówi, lecz charakter ludzi, którzy mają podobne co on poglądy.Najlepiej zawsze określa człowiek sam siebie: nawet tam, gdzie błądzi lub kłamie, odsłania się przed potomnością, która zna prawdę.Obecnie kładzie się większy nacisk na wiedzę człowieka niż na jego charakter.Charakter człowieka poznaje się dopiero wtedy, gdy staje się on przełożonym.