Charakter człowieka poznaje się dopiero wtedy, gdy staje się on przełożonym.


charakter-człowieka-poznaje-ę-dopiero-wtedy-gdy-staje-ę-on-przełożonym
erich maria remarquecharakterczłowiekapoznajesiędopierowtedygdystajeonprzełożonymcharakter człowiekaczłowieka poznajepoznaje sięsię dopierodopiero wtedygdy stajestaje sięsię onon przełożonymcharakter człowieka poznajeczłowieka poznaje siępoznaje się dopierosię dopiero wtedygdy staje sięstaje się onsię on przełożonymcharakter człowieka poznaje sięczłowieka poznaje się dopieropoznaje się dopiero wtedygdy staje się onstaje się on przełożonymcharakter człowieka poznaje się dopieroczłowieka poznaje się dopiero wtedygdy staje się on przełożonym

Śmierć staje się prawdziwa dopiero wtedy, gdy zaczyna przenikać do człowieka szczelinami starości.Prawdziwą twarz mężczyzny poznaje się dopiero wtedy, kiedy się z nim zrywa.Charakter państwa poznaje się po tym, jacy ludzie siedzą w więzieniach.Swobody obywatelskie są jak kapiszony: czuje się je dopiero wtedy, gdy się na nie nadepnie.W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się przez nie nawiedzonym.Istnieją ludzie, którzy dopiero wtedy słyszą, gdy im się uszy obetnie.