Charakter człowieka ujawnia się najwyraźniej i nąjczyściej, kiedy człowiek zostanie odsunięty od swego codziennego otoczenia i postawiony przed czymś nowym.


charakter-człowieka-ujawnia-ę-najwyraźniej-i-nąjczyściej-kiedy-człowiek-zostanie-odsunięty-od-swego-codziennego-otoczenia-i-postawiony-przed
hermann hessecharakterczłowiekaujawniasięnajwyraźniejnąjczyściejkiedyczłowiekzostanieodsuniętyodswegocodziennegootoczeniapostawionyprzedczymśnowymcharakter człowiekaczłowieka ujawniaujawnia sięsię najwyraźniejnajwyraźniej ii nąjczyściejkiedy człowiekczłowiek zostaniezostanie odsuniętyodsunięty odod swegoswego codziennegocodziennego otoczeniaotoczenia ii postawionypostawiony przedprzed czymśczymś nowymcharakter człowieka ujawniaczłowieka ujawnia sięujawnia się najwyraźniejsię najwyraźniej inajwyraźniej i nąjczyściejkiedy człowiek zostanieczłowiek zostanie odsuniętyzostanie odsunięty ododsunięty od swegood swego codziennegoswego codziennego otoczeniacodziennego otoczenia iotoczenia i postawionyi postawiony przedpostawiony przed czymśprzed czymś nowym

Charakter człowieka najlepiej się ujawnia w chwilach podniecenia.Dla dzieci świat i wszystko, co się w nim znajduje, jest czymś nowym, czymś, co budzi zdziwienie.Człowiek docenia uroki codziennego życia, kiedy budzi się z koszmarnego snu albo kiedy po raz pierwszy wstaje z łóżka po chorobie. Dlaczego nie uświadomić sobie tego teraz?Są ludzie, którzy mówią, że najnudniejszym dniem tygodnia jest niedziela - tak przywykli do swego codziennego kieratu.Pesymista to ktoś, kto postawiony przed wyborem z dwojga złego - wybiera oba.Dzisiaj jesteśmy zaledwie skałami w rzece, za kilka lat los może wznieść nas jako tamę, o którą zostanie rozbity główny strumień, po to tylko, aby popłynąć naprzód nowym korytem.