Chcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier, ale nie uda im się to, bo jes­teśmy bogami.


chcą-nas-nau­czyć-dob­rych-­nier-ale-nie uda-im ę-to-bo jes­teśmy-bogami
giuseppe tomasi di lampedusachcąnasnau­czyćdob­rychma­nieralenie udaim siętobo jes­teśmybogamichcą nasnas nau­czyćnau­czyć dob­rychdob­rych ma­nierale nie udanie uda im siębo jes­teśmy bogamichcą nas nau­czyćnas nau­czyć dob­rychnau­czyć dob­rych ma­nierale nie uda im sięchcą nas nau­czyć dob­rychnas nau­czyć dob­rych ma­nierchcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier

Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest. -Henri Frédéric Amiel
ko­bieta-chce-być-kocha­na-bez-po­wodu-dob­rych-­nier-wdzięku-in­te­ligen­cji-ale-dla­tego-że ona-jest
nau­czo­no-nas-kochać-lecz-za­pom­niano-nas-nau­czyć-miłować-~pa­weł-rychlica 
Młodości Bóg fol­gu­je, sta­rych błędy karze za­raz, bo mieli czas nau­czyć się. -Jan Twardowski
młodoś-bóg-fol­gu­-sta­rych-błędy-karze-za­raz-bo mieli-czas-nau­czyć-ę
Czas jest naj­lep­szym nau­czy­cielem, ale nieczęsto ma dob­rych uczniów. -Francois Mauriac
czas-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-ale-nieczęsto- dob­rych-uczniów