Chcąc odnaleźć siebie, muszę choć trochę z siebie zrezygnować.


chcąc-odnaleźć-siebie-muszę-choć-trochę-z-siebie-zrezygnować
duvalchcącodnaleźćsiebiemuszęchoćtrochęsiebiezrezygnowaćchcąc odnaleźćodnaleźć siebiemuszę choćchoć trochętrochę zz siebiesiebie zrezygnowaćchcąc odnaleźć siebiemuszę choć trochęchoć trochę ztrochę z siebiez siebie zrezygnowaćmuszę choć trochę zchoć trochę z siebietrochę z siebie zrezygnowaćmuszę choć trochę z siebiechoć trochę z siebie zrezygnować

Nie ma innej drogi, by odnaleźć siebie, jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnićNie ma innej drogi by odnaleźć siebie jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić.Najstraszniejsze jest nienawidzić siebie, wstydzić się siebie, a jednak nie móc od siebie uciec, wciąż do siebie wracać i dlatego siebie przeklinać.Czuję się jak w filmie. W fil­mie w którym muszę grać choć nikt mnie nie py­tał o zda­nie. Chcąc nie chcąc gram w nim. Naj­gor­sze jest to że nie znam sce­nariusz i nie wiem jak się skończy. I nie mogę oto spy­tać reżyse­ra bo nie mam pojęcia kto nim jest .Kochać bez reszty to zatracić siebie, żeby odnaleźć się bogatszym.Chy­ba mo­je życie się obudziło. Chęć działania i siłę odnowiło. Od tak długiego cza­su na to czekałam. Wszel­kie uczu­cia z siebie wyssałam. Był ze mną tyl­ko gniew i smutek. Mogło to mieć zły końco­wy skutek. Ale żyję i jes­tem nap­rawdę szczęśliwa. Dla każde­go uśmie­chnięta i życzliwa. Cieszę się, że nie umarłam. Życia z siebie nie wydarłam. Muszę fun­kcjo­nować, muszę tu być. Bo prze­cież cza­sem.. war­to jest żyć.