Chcę aby było ktoś w ta­kie dni jak ten i powiedział.. -Cho­lera ! Kocha­nie nie mar­tw się tym wszys­tkim ra­zem da­my radę ! -Ra­zem! słyszysz.. pragnę NASZE­GO! szczęścia. Ale nies­te­ty nie ma ni­kogo ta­kiego, nie ten czas..ale będzie. Na wszys­tko jest od­po­wied­ni czas i miejsce. Pa­miętaj ! 


chcę-aby było-ktoś-w ­kie-dni-jak ten-i powiedział-cho­lera- kocha­nie-nie mar­tw ę-tym-wszys­tkim-ra­zem-da­my-radę-ra­zem
bluecaffechcęaby byłoktośw ta­kiednijak teni powiedziałcho­lera kocha­nienie mar­tw siętymwszys­tkimra­zemda­myradęra­zemsłyszyszpragnę nasze­goszczęściaalenies­te­tynie ma ni­kogota­kiegonie tenczasalebędzienawszys­tkojest od­po­wied­niczasi miejscepa­miętaj chcę aby byłoaby było ktośktoś w ta­kiew ta­kie dnidni jak tenjak ten i powiedział kocha­nie nie mar­tw sięnie mar­tw się tymtym wszys­tkimwszys­tkim ra­zemra­zem da­myda­my radęradęale nies­te­tynies­te­ty nie ma ni­kogonie ma ni­kogo ta­kiegona wszys­tkowszys­tko jest od­po­wied­nijest od­po­wied­ni czasczas i miejscechcę aby było ktośaby było ktoś w ta­kiektoś w ta­kie dniw ta­kie dni jak tendni jak ten i powiedział kocha­nie nie mar­tw się tymnie mar­tw się tym wszys­tkimtym wszys­tkim ra­zemwszys­tkim ra­zem da­myra­zem da­my radęda­my radęale nies­te­ty nie ma ni­kogonies­te­ty nie ma ni­kogo ta­kiegona wszys­tko jest od­po­wied­niwszys­tko jest od­po­wied­ni czasjest od­po­wied­ni czas i miejsce

Wszys­tko już było, część życia spi­sana, dziw­ny ten czas… …niepamięci. -LiaMort
wszys­tko-już-było-część-życia-spi­sana-dziw­ny-ten-czas-niepamię