Chcę być pocho­wany stojąc - twarzą w stronę Niemiec.


chcę-być-pocho­wany-stojąc- twarzą-w stronę-niemiec
georges clemenceauchcębyćpocho­wanystojąc twarząw stronęniemiecchcę byćbyć pocho­wanypocho­wany stojąc twarzą w stronęw stronę niemiecchcę być pocho­wanybyć pocho­wany stojąc twarzą w stronę niemiecchcę być pocho­wany stojąc

Hit­lerzy przychodzą i od­chodzą, a naród niemiec­ki i państwo niemiec­kie pozostają.Zaczyna się od uczenia na pamięć bardzo słabego wierszyka Konopnickiej pt. Rota: Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Jest to dość minimalne jako program polityczny, oznacza to bowiem, że każdy inny może nam pluć w twarz, aby nie Niemiec, i że Niemiec też może pluć, aby nie w twarz.Umar­li chcą być pocho­wani w sercach.roz­proszo­ne promienie jesiennego słońca na zamglonych słoneczni­kowych polach i my dwoje na nowo znów spacerujemy tak banalnie z głowami po­nad żółty­mi kwiatami i problemami pocho­wany­mi w kieszeniach twój uśmiech na tle sza­rego nieba i czar­ne oczy jak os­tatnie klucze ptaków nad naszy­mi głowami ale problemy uwierają w kieszeniach Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . .