Chcę po­lecieć do nieba. Mo­je ciało ma dość do­tyka­nia te­go wy­niszczo­nego, zakłama­nego świata. Nie chce więcej oszus­tw i intryg. Chcę gwiazd, nieba i nietykalności. ~negatywne.


chcę-po­lecieć-do nieba-mo­-ciało- dość-do­tyka­nia-te­go-wy­niszczo­nego-zakłama­nego-świata-nie chce-więcej-oszus­tw
nieistniejącachcępo­leciećdo niebamo­jeciałoma dośćdo­tyka­niate­gowy­niszczo­negozakłama­negoświatanie chcewięcejoszus­twi intryggwiazdniebai nietykalności~negatywnechcę po­leciećpo­lecieć do niebamo­je ciałociało ma dośćma dość do­tyka­niado­tyka­nia te­gote­go wy­niszczo­negozakłama­nego światanie chce więcejwięcej oszus­twoszus­tw i intrygchcę gwiazdnieba i nietykalnościchcę po­lecieć do niebamo­je ciało ma dośćciało ma dość do­tyka­niama dość do­tyka­nia te­godo­tyka­nia te­go wy­niszczo­negonie chce więcej oszus­twwięcej oszus­tw i intryg

Wszyscy chcą iść do nieba, ale nikt nie chce umierać. -Anonim
wszyscy-chcą-iść-do-nieba-ale-nikt-nie-chce-umierać