Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły.


chce­cie-wy­leczyć ę-ze zła-zróbcie-to-leczcie ę-ze zła-przez-­go-doświad­cza­nie-tyl­ko człowiek-zły-może-stać ę-dob­ry
andrzej ziemiańskichce­ciewy­leczyć sięze złazróbcietoleczcie sięze złaprzezje­godoświad­cza­nietyl­ko człowiekzłymożestać siędob­rydob­ry nie ma po­lama­new­rumoże stać siętyl­kozłychce­cie wy­leczyć sięwy­leczyć się ze złaleczcie się ze złaze zła przezprzez je­goje­go doświad­cza­nietyl­ko człowiek złyzły możemoże stać sięstać się dob­rydob­ry nie ma po­la ma­new­rumoże stać się tyl­kotyl­ko złychce­cie wy­leczyć się ze złaleczcie się ze zła przezze zła przez je­goprzez je­go doświad­cza­nietyl­ko człowiek zły możezły może stać sięmoże stać się dob­rymoże stać się tyl­ko zły

Nie myślcie, aby urząd przez się zły był i nauka przez się zła była, ale je ludzie zepsuli. -Adam Mickiewicz
nie-myślcie-aby-urząd-przez-ę-zły-był-i-nauka-przez-ę-zła-była-ale-ludzie-zepsuli
Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32
ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Żenić-ę-należy-w-każdym-wypadku-jeśli-ktoś-dostanie-dobrą-żonę-będzie-szczęśliwy-gdy-dostanie-złą-może-ę-stać-filozofem