Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko.


chcenia'-chciałabym-żebyś-przes­ł ę-tak-spie­szyć-Żebyś ę-zat­rzy­ł-wziął mnie-w ra­miona-przy­cisnął do siebie-moc­no
kszyszuniachcenia'chciałabymżebyśprzes­tał siętakspie­szyćebyś sięzat­rzy­małwziął mniew ra­mionaprzy­cisnął do siebiemoc­noi po­wie­działże dlanasczasnie istniejechcęcięmiećchcę żebyśbyłmójna włas­nośćchcę ciępo­siadaći chcęi ty mniepo­siadałwszędziejak­kolwiekkiedy­kol­wiekwczo­rajte­razjut­rojużchcęciebieewen­tual­niezro­biędlaciebiewszystkożebyś przes­tał sięprzes­tał się taktak spie­szyćŻebyś się zat­rzy­małwziął mnie w ra­mionaprzy­cisnął do siebie moc­nomoc­no i po­wie­działże dla nasnas czasczas nie istniejechcę cięcię miećbył mójchcę cię po­siadaćpo­siadać i chcężebyś i ty mniei ty mnie po­siadałzro­bię dladla ciebieciebie wszystkożebyś przes­tał się takprzes­tał się tak spie­szyćprzy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­działże dla nas czasnas czas nie istniejechcę cię miećchcę cię po­siadać i chcężebyś i ty mnie po­siadałzro­bię dla ciebiedla ciebie wszystko

-....i spełnie kaz­de twe życze­nie.... -każde?cie­sze się sza­lenie !  więc chcę mo­ja miła, żebyś do mnie oddzwoniła...... -poeta wyklęty
i-spełnie-kaz­de-twe-życze­nie-każdecie­sze ę-sza­lenie- -więc-chcę-mo­ja-miła-żebyś-do mnie-oddzwoniła