Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie.


chcesz-być-czymś-w-życiu-to-ę-ucz-abyś-nie-zginął-w-tłumie-nauka-to-potęgi-klucz-w-tym-moc-co-więcej-umie
ignacy balińskichceszbyćczymśżyciutosięuczabyśniezginąłtłumienaukapotęgiklucztymmoccowięcejumiechcesz byćbyć czymśczymś ww życiusię uczabyś nienie zginąłzginął ww tłumiepotęgi kluczw tymtym mocco więcejwięcej umiechcesz być czymśbyć czymś wczymś w życiuabyś nie zginąłnie zginął wzginął w tłumienauka to potęgiw tym mocco więcej umiechcesz być czymś wbyć czymś w życiuabyś nie zginął wnie zginął w tłumienauka to potęgi kluczchcesz być czymś w życiuabyś nie zginął w tłumie

Jeśli chcesz, aby inni byli szczęśliwi, ucz się współczucia. Jeśli sam chcesz być szczęśliwy, także ucz się współczucia. -Dalajlama
jeśli-chcesz-aby-inni-byli-szczęśliwi-ucz-ę-współczucia-jeśli-sam-chcesz-być-szczęśliwy-także-ucz-ę-współczucia
Jeśli chcesz znaleźć Boga, musisz milczeć i słuchać, abyś nauczył się języka i abyś się nim posługiwał, abyś stał się odpowiedzią na Jego słowo. -Romuald Hombach
jeśli-chcesz-znaleźć-boga-musisz-milczeć-i-słuchać-abyś-nauczył-ę-języka-i-abyś-ę-nim-posługiwał-abyś-stał-ę-odpowiedzią-na-jego
Jeśli chcesz być bogaty, ucz się nie tylko zarabiać, ale i gospodarować. -Anonim
jeśli-chcesz-być-bogaty-ucz-ę-nie-tylko-zarabiać-ale-i-gospodarować
Jeśli nie chcesz zadręczać się drobiazgami , bardzo ważne jest, abyś umiał wybierać między tym, o co walczyć warto, i tym, o co walczyć nie należy. -Richard Carlson
jeśli-nie-chcesz-zadręczać-ę-drobiazgami-bardzo-ważne-jest-abyś-umiał-wybierać-między-tym-o-co-walczyć-warto-i-tym-o-co-walczyć-nie