Chcesz być szczęśliwym – pozwól, by inni byli z tobą szczęśliwi


chcesz-być-szczęśliwym-pozwól-by-inni-byli-z-tobą-szczęśliwi
sokrateschceszbyćszczęśliwympozwólbyinnibylitobąszczęśliwichcesz byćbyć szczęśliwymszczęśliwym –– pozwólby inniinni bylibyli zz tobątobą szczęśliwichcesz być szczęśliwymbyć szczęśliwym –szczęśliwym – pozwólby inni byliinni byli zbyli z tobąz tobą szczęśliwichcesz być szczęśliwym –być szczęśliwym – pozwólby inni byli zinni byli z tobąbyli z tobą szczęśliwichcesz być szczęśliwym – pozwólby inni byli z tobąinni byli z tobą szczęśliwi

Jeśli chcesz, aby inni byli szczęśliwi, ucz się współczucia. Jeśli sam chcesz być szczęśliwy, także ucz się współczucia.Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie.Z dwóch przyczyn należy czytać życiorysy wielkich ludzi przez nich samych napisane: aby się dowiedzieć, czym byli inni i czym oni sami byli.Szczęśliwi, którzy cierpią, a biada szczęśliwym.Jeśli chciałoby się być tylko szczęśliwym, cel osiągnie się szybko, jednak chciałoby się być szczęśliwszym niż inni. A to trudne, ponieważ zwykle uważamy ich za szczęśliwszych, niż są w rzeczywistości.Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale by byli razem szczęśliwi.