Chciałbym oczu twoich chmur­ność oca­lić od zapomnienia..


chciałbym-oczu-twoich-chmur­ność-oca­lić-od zapomnienia
konstanty ildefons gałczyńskichciałbymoczutwoichchmur­nośćoca­lićod zapomnieniachciałbym oczuoczu twoichtwoich chmur­nośćchmur­ność oca­lićoca­lić od zapomnieniachciałbym oczu twoichoczu twoich chmur­nośćtwoich chmur­ność oca­lićchmur­ność oca­lić od zapomnieniachciałbym oczu twoich chmur­nośćoczu twoich chmur­ność oca­lićtwoich chmur­ność oca­lić od zapomnieniachciałbym oczu twoich chmur­ność oca­lićoczu twoich chmur­ność oca­lić od zapomnienia

Chciałbym oczu twoich chmur­ność oca­lić od zapomnienia.Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, po­całunków, schodów,książek, oczy Twe jak piękne świece, a w ser­cu źródło promienia, więc ja chciałabym Two­je ser­ce oca­lić od zapomnienia! Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.Nig­dy nie wierz, że miłość może cię oca­lić. Bar­dziej jest praw­do­podob­ne, że cię uwięzi.Chciałbym zwa­riować - ta­ka czasami, przychodzi myśl. Chciałbym w czte­rech ścianach, bez kla­mek - być. Na wys­pie samotnej, da­leko od świata… Chciałbym…? Ta co smut­ne tak oczy miała, Wład­czy­ni Śmier­ci przemówić chciała. Tak po cichu za­pytała się :