Chciałem powiedzieć światu tylko jedno słowo. Ponieważ nie potrafiłem tego, stałem się pisarzem.


chciałem-powiedzieć-światu-tylko-jedno-słowo-ponieważ-nie-potrafiłem-tego-stałem-ę-pisarzem
stanisław jerzy lecchciałempowiedziećświatutylkojednosłowoponieważniepotrafiłemtegostałemsiępisarzemchciałem powiedziećpowiedzieć światuświatu tylkotylko jednojedno słowoponieważ nienie potrafiłempotrafiłem tegostałem sięsię pisarzemchciałem powiedzieć światupowiedzieć światu tylkoświatu tylko jednotylko jedno słowoponieważ nie potrafiłemnie potrafiłem tegostałem się pisarzemchciałem powiedzieć światu tylkopowiedzieć światu tylko jednoświatu tylko jedno słowoponieważ nie potrafiłem tegochciałem powiedzieć światu tylko jednopowiedzieć światu tylko jedno słowo

Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza.Pisarz jest pisarzem, ponieważ pisze, a bynajmniej nie dlatego, że ma legitymację.Wolność to tylko jeszcze jedno słowo dla tych, którzy nie mają już nic do stracenia.Ilekroć kobieta stara się wyprowadzić cię z równowagi przejdź do ataku i postaraj się sam ją wyprowadzić z równowagi. Przygotowane są zwykle na każdy twój manewr we własnej obronie oprócz właśnie tego. Jedno słowo działa tu równie skutecznie jak sto...Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy.Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną.