Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmienić samego siebie.


chciałem-zmienić-świat-doszedłem-jednak-do-wniosku-że-mogę-jedynie-zmienić-samego-siebie
aldous huxleychciałemzmienićświatdoszedłemjednakdownioskużemogęjedyniesamegosiebiechciałem zmienićzmienić światdoszedłem jednakjednak dodo wnioskuże mogęmogę jedyniejedynie zmienićzmienić samegosamego siebiechciałem zmienić światdoszedłem jednak dojednak do wnioskuże mogę jedyniemogę jedynie zmienićjedynie zmienić samegozmienić samego siebiedoszedłem jednak do wnioskuże mogę jedynie zmienićmogę jedynie zmienić samegojedynie zmienić samego siebieże mogę jedynie zmienić samegomogę jedynie zmienić samego siebie

Boże! Proszę, daj mi siłę, abym po­godził się z tym, cze­go zmienić nie mogę; od­wagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym pot­ra­fił odróżnić jed­no od drugiego.Boże użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło.Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę; daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego zmienić nie mogę; daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego.Rozważ, jak trudno jest zmienić siebie, a zrozumiesz, jak znikome masz szanse zmienić innych.Boże, daj mi cier­pli­wość, bym po­godził się z tym, cze­go zmienić nie jes­tem w sta­nie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jed­no od drugiego.