Chciałem zos­tać poetą, ale wie­działem tyl­ko co to przemoc.


chciałem-zos­ć-poetą-ale-wie­działem-tyl­ko-co to przemoc
kriochciałemzos­taćpoetąalewie­działemtyl­koco to przemocchciałem zos­taćzos­tać poetąale wie­działemwie­działem tyl­kotyl­ko co to przemocchciałem zos­tać poetąale wie­działem tyl­kowie­działem tyl­ko co to przemocale wie­działem tyl­ko co to przemoc

Obudziłem się i wie­działem, że od­szedł. Wie­działem to od ra­zu. Kiedy się ko­goś kocha, wie się ta­kie rzeczy. -David Almond
obudziłem ę-i wie­działem-że od­szedł-wie­działem to od ra­zu-kiedy ę-ko­goś-kocha-wie ę-­kie-rzeczy
Był czas, gdy ak­torki chciały zos­tać gwiaz­da­mi; te­raz ma­my co­raz więcej gwiazd, które chciałyby zos­tać aktorkami. -Laurence Olivier
był-czas-gdy-ak­torki-chciały-zos­ć-gwiaz­da­mi-te­raz-­my-co­raz-więcej-gwiazd-które-chciałyby-zos­ć-aktorkami