Chciano obalić wszystkie tabu, ale nadal jest tak, że kobieta bierze, a mężczyzna daje.


chciano-obalić-wszystkie-tabu-ale-nadal-jest-tak-że-kobieta-bierze-a-mężczyzna-daje
jeanne moreauchcianoobalićwszystkietabualenadaljesttakżekobietabierzemężczyznadajechciano obalićobalić wszystkiewszystkie tabuale nadalnadal jestjest także kobietakobieta bierzemężczyzna dajechciano obalić wszystkieobalić wszystkie tabuale nadal jestnadal jest także kobieta bierzea mężczyzna dajechciano obalić wszystkie tabuale nadal jest tak

Kobieta powinna zawsze pozostać kobietą, ale nie musi, a mężczyzna, który nie jest mężczyzną jest już niczym...Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.Życie daje Ci bolesne nauczki. Ale to ze stawiania czoła przeciwieństwom losu bierze się siła. Może przegrałeś jedną rundę, ale wiem, że wygrasz mecz.Za zadanie wzięłam sobie obalić ten przesąd, że kobieta, co skończyła uniwersytet, przestaje być kobietą.Za zadanie wzięłam sobie obalić ten przesąd niemądry, że kobieta, co skończyła uniwersytet, przestaje być kobietą.Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie. Kobieta jest niedzielą, mężczyzna - dniem powszednim.