Chcieć i nie móc się przełamać. Kochać i czuć po­gardę. Is­tnieć i nig­dy nie być... żyć i nig­dy nie Żyć.


chcieć-i nie móc ę-przełamać-kochać i czuć-po­gardę-is­tnieć i nig­dy-nie być-żyć-i nig­dy-nie Żyć
disalicechcieći nie móc sięprzełamaćkochać i czućpo­gardęis­tnieć i nig­dynie byćżyći nig­dynie yćchcieć i nie móc sięi nie móc się przełamaćkochać i czuć po­gardęis­tnieć i nig­dy nie byćnie być żyćżyć i nig­dyi nig­dy nie Żyćchcieć i nie móc się przełamaćis­tnieć i nig­dy nie być żyćnie być żyć i nig­dyżyć i nig­dy nie Żyćis­tnieć i nig­dy nie być żyć i nig­dynie być żyć i nig­dy nie Żyćis­tnieć i nig­dy nie być żyć i nig­dy nie Żyć

Słyszę swój krzyk, bo wołam moc­no o miłość. Chcę wreszcie poczuć, co to znaczy być kochaną i kochać jak nig­dy wcześniej. Wiem, że trud­no jest tak po pros­tu kochać bez żad­nych wątpli­wości rzu­cić się w moc­ne i ciepłe ra­miona miłości, tak jak­by rzu­cić się na pełną wodę bez żad­nych obaw, że się uto­nie... ® by Mrs Vercetti Bo­je się po­kochać bo jeśli za moc­no po kocham i za szyb­ko zaufam będę skrzyw­dzo­na tak nap­rawdę nie wiem czym jest miłość nig­dy jeszcze jej nie spot­kał am ale w głębi duszy pragnę kochać i być kochaną ale ten strach jest sil­niej­szy blo­kuje mnie nie poz­wa­la ni­komu zaufać lecz ja wie­rze że kiedyś uda mi się pokochać.Człowiek, który kochając, nig­dy nie zro­bił z siebie dur­nia, nig­dy nie będzie w sta­nie kochać mądrze.Ka­wa nig­dy nie może być za moc­na, a piękna ko­bieta - za słaba.Kocha­my żeby pięknie żyć i nig­dy nie wol­no miłości ce­nić więcej niż życie. In­spi­rac­ja kHRYSTUS Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...