Chleb jest ważny, wolność jest ważniejsza, ale najważniejsza jest niezłomna wierność i wierna adoracja.


chleb-jest-ważny-wolność-jest-ważniejsza-ale-najważniejsza-jest-niezłomna-wierność-i-wierna-adoracja
alfred delpchlebjestważnywolnośćważniejszaalenajważniejszaniezłomnawiernośćwiernaadoracjachleb jestjest ważnywolność jestjest ważniejszaale najważniejszanajważniejsza jestjest niezłomnaniezłomna wiernośćwierność ii wiernawierna adoracjachleb jest ważnywolność jest ważniejszaale najważniejsza jestnajważniejsza jest niezłomnajest niezłomna wiernośćniezłomna wierność iwierność i wiernai wierna adoracjaale najważniejsza jest niezłomnanajważniejsza jest niezłomna wiernośćjest niezłomna wierność iniezłomna wierność i wiernawierność i wierna adoracjaale najważniejsza jest niezłomna wiernośćnajważniejsza jest niezłomna wierność ijest niezłomna wierność i wiernaniezłomna wierność i wierna adoracja

Bo­hater nie jest od­ważniej­szy od zwykłego człowieka, ale jest od­ważny pięć mi­nut dłużej. -Ralph Waldo Emerson
bo­hater-nie jest od­ważniej­szy-od zwykłego-człowieka-ale-jest od­ważny-pięć-mi­nut-dłużej
Adoracja jest drogą człowieka do siebie samego. -Alfred Delp
adoracja-jest-drogą-człowieka-do-siebie-samego
Od każdej rzeczywistości ważniejsza jest konieczność. Wobec konieczności rzeczywistość jest bezbronna. -Zofia Nałkowska
od-każdej-rzeczywistoś-ważniejsza-jest-konieczność-wobec-koniecznoś-rzeczywistość-jest-bezbronna
Nie może doznać rozgoryczenia ktoś, czyja duma jest niezłomna. -Dana Dumitriu
nie-może-doznać-rozgoryczenia-ktoś-czyja-duma-jest-niezłomna