Chleb jest ważny, wolność jest ważniejsza, ale najważniejsza jest niezłomna wierność i wierna adoracja.


chleb-jest-ważny-wolność-jest-ważniejsza-ale-najważniejsza-jest-niezłomna-wierność-i-wierna-adoracja
alfred delpchlebjestważnywolnośćważniejszaalenajważniejszaniezłomnawiernośćwiernaadoracjachleb jestjest ważnywolność jestjest ważniejszaale najważniejszanajważniejsza jestjest niezłomnaniezłomna wiernośćwierność ii wiernawierna adoracjachleb jest ważnywolność jest ważniejszaale najważniejsza jestnajważniejsza jest niezłomnajest niezłomna wiernośćniezłomna wierność iwierność i wiernai wierna adoracjaale najważniejsza jest niezłomnanajważniejsza jest niezłomna wiernośćjest niezłomna wierność iniezłomna wierność i wiernawierność i wierna adoracjaale najważniejsza jest niezłomna wiernośćnajważniejsza jest niezłomna wierność ijest niezłomna wierność i wiernaniezłomna wierność i wierna adoracja

Wspaniale jest mieć miliardy dolarów czy być bogatym ale znacznie ważniejsze jest zdrowie, znacznie ważniejsza jest rodzina. Kiedy jesteś bystry i wiesz co robisz możesz zarabiać pieniądze ale zdrowie i rodzina są na pierwszym miejscu.Bo­hater nie jest od­ważniej­szy od zwykłego człowieka, ale jest od­ważny pięć mi­nut dłużej.Adoracja jest drogą człowieka do siebie samego.Od każdej rzeczywistości ważniejsza jest konieczność. Wobec konieczności rzeczywistość jest bezbronna.Nie może doznać rozgoryczenia ktoś, czyja duma jest niezłomna.Wolność polityczna istnieje jedynie w rządach umiarkowanych. Ale nie zawsze jest ona w państwach umiarkowanych. Jest w nich jedynie wówczas, kiedy się nie nadużywa władzy. Ale wiekuiste doświadczenie uczy, iż wszelki człowiek, który posiada władzę, skłonny jest jej nadużyć; posuwa się tak daleko aż napotka granice.