Chmu­ry kłębią się Mo­je myśli zbłądziły Deszczo­wo dziś jest 20.06.2015 றiℓℓ...


chmu­ry-kłębią-ę-mo­-myśli-zbłądziły-deszczo­wo-dziś-jest-20062015-றiℓℓ
millchmu­rykłębiąsięmo­jemyślizbłądziłydeszczo­wodziśjest20062015றiℓℓchmu­ry kłębiąkłębią sięsię mo­jemo­je myślimyśli zbłądziłyzbłądziły deszczo­wodeszczo­wo dziśdziś jestchmu­ry kłębią siękłębią się mo­jesię mo­je myślimo­je myśli zbłądziłymyśli zbłądziły deszczo­wozbłądziły deszczo­wo dziśdeszczo­wo dziś jestchmu­ry kłębią się mo­jekłębią się mo­je myślisię mo­je myśli zbłądziłymo­je myśli zbłądziły deszczo­womyśli zbłądziły deszczo­wo dziśzbłądziły deszczo­wo dziś jestchmu­ry kłębią się mo­je myślikłębią się mo­je myśli zbłądziłysię mo­je myśli zbłądziły deszczo­womo­je myśli zbłądziły deszczo­wo dziśmyśli zbłądziły deszczo­wo dziś jest

Wiosną pachnie dziś Słońce oślepiające Tęskno­ta jest w Nas 18.03.2015. றiℓℓ... -mill
wiosną-pachnie-dziś-słoń-oślepiają-tęskno­-jest w nas-18032015-றiℓℓ
Oczy płaczą dziś Łzy lecą mi po twarzy Uśmiech odleciał 19.03.2015. றiℓℓ... -mill
oczy-płaczą-dziś-Łzy-lecą-mi po twarzy-uśmiech-odleciał-19032015-றiℓℓ
Niesamowita Jej de­likat­ny dotyk Jest jak narkotyk 20.06.2015 றiℓℓ... -mill
niesamowita-jej-de­likat­ny-dotyk-jest-jak narkotyk-20062015-றiℓℓ
Chwi­la minęła Po­goda się zmieniła Tęcza zniknęła 19.06.2015 றiℓℓ... -mill
chwi­-minęła-po­goda ę-zmieniła-tęcza-zniknęła-19062015-றiℓℓ
Zat­rzy­mał się czas Se­kun­dy ukojenia Zadowolenie 13.03.2015. றiℓℓ... -mill
zat­rzy­ł ę-czas-se­kun­dy-ukojenia-zadowolenie-13032015-றiℓℓ