Chmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­ko dla tych, którzy są na dole.


chmu­ry-zak­ry­wają-szczyt-tyl­ko-dla-tych-którzy-są na dole
jerzy drobnikchmu­ryzak­ry­wająszczyttyl­kodlatychktórzysą na dolechmu­ry zak­ry­wajązak­ry­wają szczytszczyt tyl­kotyl­ko dladla tychktórzy są na dolechmu­ry zak­ry­wają szczytzak­ry­wają szczyt tyl­koszczyt tyl­ko dlatyl­ko dla tychchmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­kozak­ry­wają szczyt tyl­ko dlaszczyt tyl­ko dla tychchmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­ko dlazak­ry­wają szczyt tyl­ko dla tych

Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują
Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest-komedią-dla-tych-którzy-patrzą-a-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują. -Horace Walpole
Świat-jest-komedią-dla-tych-którzy-myślą-i-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . . -Paulo Coelho
bóg-wysłuchuje-tych-którzy-błagają-o-łaskę-zapomnienia-dla-nienawiś-lecz-głuchy-jest-na-głos-tych-którzy-pragną-uciec-przed-miłośą
Praw­da jest jas­na tyl­ko dla tych którzy widzą. -tkaczu32
praw­da-jest jas­na-tyl­ko-dla-tych-którzy-widzą
Miłość is­tnieje tyl­ko dla tych, którzy o niej myślą. -Marcel Achard
miłość-is­tnieje-tyl­ko-dla-tych-którzy-o niej-myślą