Chmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­ko dla tych, którzy są na dole.


chmu­ry-zak­ry­wają-szczyt-tyl­ko-dla-tych-którzy-są na dole
jerzy drobnikchmu­ryzak­ry­wająszczyttyl­kodlatychktórzysą na dolechmu­ry zak­ry­wajązak­ry­wają szczytszczyt tyl­kotyl­ko dladla tychktórzy są na dolechmu­ry zak­ry­wają szczytzak­ry­wają szczyt tyl­koszczyt tyl­ko dlatyl­ko dla tychchmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­kozak­ry­wają szczyt tyl­ko dlaszczyt tyl­ko dla tychchmu­ry zak­ry­wają szczyt tyl­ko dlazak­ry­wają szczyt tyl­ko dla tych

Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują.Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują.Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują.Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . .Praw­da jest jas­na tyl­ko dla tych którzy widzą.Miłość is­tnieje tyl­ko dla tych, którzy o niej myślą.