cho­ciaż nic mi się nie uda­je, pod­noszę głowę i idę dalej.


cho­ciaż-nic-mi ę-nie uda­-pod­noszę-głowę-i idę-dalej
blanejszynacho­ciażnicmi sięnie uda­jepod­noszęgłowęi idędalejcho­ciaż nicnic mi sięmi się nie uda­jepod­noszę głowęgłowę i idęi idę dalejcho­ciaż nic mi sięnic mi się nie uda­jepod­noszę głowę i idęgłowę i idę dalejcho­ciaż nic mi się nie uda­jepod­noszę głowę i idę dalej

zachodziła w głowę jak do te­go doszła cho­ciaż miała majtki zro­biło jej się dobrze. -bystry.76
zachodziła-w głowę-jak-do te­go-doszła-cho­ciaż-miała-majtki-zro­biło-jej ę-dobrze
Cho­ciaż raz nie myśleć... Mieć głowę lekką jak ba­lon z helem... -NightHuntress
cho­ciaż-raz-nie myść-mieć głowę-lekką-jak ba­lon-z helem
Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego. -Jan Kochanowski
cho­ciaż-i nie  nic-straszne­go-zły ę-boi-cienia-swego