Choć je­sieni czas Me­lan­cho­lię niesie nam Uśmiech pięknych barw Krys­ty­na Sz. .10.2014r.


choć-­sieni-czas-me­lan­cho­lię-niesie-nam-uśmiech-pięknych-barw-krys­ty­na-sz-102014r
krystachoćje­sieniczasme­lan­cho­lięniesienamuśmiechpięknychbarwkrys­ty­nasz102014rchoć je­sienije­sieni czasczas me­lan­cho­lięme­lan­cho­lię niesieniesie namnam uśmiechuśmiech pięknychpięknych barwbarw krys­ty­nakrys­ty­na szchoć je­sieni czasje­sieni czas me­lan­cho­lięczas me­lan­cho­lię niesieme­lan­cho­lię niesie namniesie nam uśmiechnam uśmiech pięknychuśmiech pięknych barwpięknych barw krys­ty­nabarw krys­ty­na szchoć je­sieni czas me­lan­cho­lięje­sieni czas me­lan­cho­lię niesieczas me­lan­cho­lię niesie namme­lan­cho­lię niesie nam uśmiechniesie nam uśmiech pięknychnam uśmiech pięknych barwuśmiech pięknych barw krys­ty­napięknych barw krys­ty­na szchoć je­sieni czas me­lan­cho­lię niesieje­sieni czas me­lan­cho­lię niesie namczas me­lan­cho­lię niesie nam uśmiechme­lan­cho­lię niesie nam uśmiech pięknychniesie nam uśmiech pięknych barwnam uśmiech pięknych barw krys­ty­nauśmiech pięknych barw krys­ty­na sz

Początek je­sieni me­lan­cho­lię z sobą niesie, a ja mam dob­ry dzi­siaj dzień, i tak z Wa­mi nim dzielę. Cytatowiczom Bu­kiet życzeń z kokardką Szczęścia na co dzień Krys­ty­na Sz. 23.09.2014r.Słońce grzej - la­to Wa­kac­ji os­tatnie dni Je­sieni nie budź Choć piękna niech śpi Wpierw po­kolo­ruje świat Ubar­wi nam czas Krys­ty­na Sz. 28.08.2014r.Wrześniowe słońce Bliżej je­sień - piękno barw Me­lan­cho­lii czas Krys­ty­na Sz. 03.09.2015r.Me­lan­cho­lia jest roz­paczą, która nie zdążyła doj­rzeć. Różni­ca wy­nika z cza­sowości. Czas roz­paczy jest cza­sem bez jut­ra. Czas me­lan­cho­lii jest cza­sem deg­ra­dujące­go się jutra.Szcze­rość od serca Bliźnim ra­dość serwujesz Uśmiech zwycięża Krys­ty­na Sz. 04.12.2014r.Tęskne spojrzenie Fo­tog­ra­ficzna włącza Pro­mien­ny uśmiech Krys­ty­na Sz. 25.09.2014r.