choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!! 


choć-byś-odszedł-będę-cze­kać-jak-wier­ny-duch-będę-cze­kać-przez-wiek-cały-będę-cze­kać-proszę
anileczek893choćbyśodszedłbędęcze­kaćjakwier­nyduchprzezwiekcałyproszęza­pamiętajże nie uciek­nieszmi jużna­wetw przesnubo ja do końcatu  choć byśbyś odszedłbędę cze­kaćcze­kać tutu jakjak wier­nywier­ny duchbędę cze­kaćcze­kać tutu przezprzez wiekwiek całycały będębędę cze­kaćcze­kać tutu proszęproszę za­pamiętajza­pamiętaj że nie uciek­nieszże nie uciek­niesz mi jużna­wet w przew prze snusnu bo ja do końcabo ja do końca będębędę cze­kaćchoć byś odszedłbędę cze­kać tucze­kać tu jaktu jak wier­nyjak wier­ny duchbędę cze­kać tucze­kać tu przeztu przez wiekprzez wiek caływiek cały będęcały będę cze­kaćbędę cze­kać tucze­kać tu proszętu proszę za­pamiętajproszę za­pamiętaj że nie uciek­nieszza­pamiętaj że nie uciek­niesz mi jużna­wet w prze snuw prze snu bo ja do końcasnu bo ja do końca będębo ja do końca będę cze­kać

Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu  -impolite
będę- cze­kać-dopóki-pro­mienie-słońca-zwiędną-będę- cze­kać-nim-z drzew-liście-spadną-set­ny-raz-bo-mogę-cze­kać- na ciebie
Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej. -Jeremi Przybora
bar­dzo-przy­jem­nie-cze­kać-na jakąś-pa­ą-właśnie cze­kać-jest chy­ba-najprzyjemniej
Na­wet czas ocze­kiwa­nia na Ciebie kiedyś się skończy. A kiedy czas się skończy, przeg­rasz... I wte­dy już cze­kać nie będę... -opuszczona
na­wet-czas-ocze­kiwa­nia-na ciebie-kiedyś ę-skończy-a kiedy-czas ę-skończy-przeg­rasz-i-wte­dy-już-cze­kać-nie będę
Ohh... ile bym dała by przeżyć miłość. Lecz muszę cze­kać, cze­kać aż sa­ma mnie odnajdze. Nie wol­no pos­pie­szać miłości! Cier­pli­wość zro­bi swoje. -MyslacaWierszem
ohh-ile bym-dała-by przeżyć-miłość-lecz-muszę-cze­kać-cze­kać-aż ­-mnie-odnajdze-nie-wol­no-pos­pie­szać-miłoś