Choć kobiety są aniołami, małżeństwo jest jednak diabłem.


choć-kobiety-są-aniołami-łżeństwo-jest-jednak-diabłem
george gordon byronchoćkobietyaniołamimałżeństwojestjednakdiabłemchoć kobietykobiety sąsą aniołamimałżeństwo jestjest jednakjednak diabłemchoć kobiety sąkobiety są aniołamimałżeństwo jest jednakjest jednak diabłemchoć kobiety są aniołamimałżeństwo jest jednak diabłem

Małżeństwo - port w czasie burzy, częściej jednak burza w porcie.Kościół jest w drodze. Choć idzie utartymi szlakami, to jednak zawsze do nowych czasów.A jednak istnieje małżeństwo, które sprawia mężczyźnie niekłamaną radość - zaślubiny jego córki...Nie oko i ręka zawierają małżeństwo, lecz rozum i serce. Choć ważną jest rzeczą żenić się z miłości, ważniejszą jeszcze - w małżeństwie miłość utrzymać.Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu, choć ślad do lubej wiodący mieszkania, choć rozłożone ręce drogowskazu, choć krzyż, litanii choć nawoływania.Małżeństwo to stan, który kobiety muszą znosić z godnością i siłą.