Choć miłość też jest oceanem, jej przypływ nie jest codzienny, lecz wieczny.


choć-miłość-też-jest-oceanem-jej-przypływ-nie-jest-codzienny-lecz-wieczny
owen felthamchoćmiłośćteżjestoceanemjejprzypływniecodziennyleczwiecznychoć miłośćmiłość teżteż jestjest oceanemjej przypływprzypływ nienie jestjest codziennylecz wiecznychoć miłość teżmiłość też jestteż jest oceanemjej przypływ nieprzypływ nie jestnie jest codziennychoć miłość też jestmiłość też jest oceanemjej przypływ nie jestprzypływ nie jest codziennychoć miłość też jest oceanemjej przypływ nie jest codzienny

Miłość jest wieczna - mogą się zmieniać różne jej aspekty, lecz jej istota zawsze jest ta sama. -Vincent Van Gogh
miłość-jest-wieczna-mogą-ę-zmieniać-różne-jej-aspekty-lecz-jej-istota-zawsze-jest-sama
Na miłość też nie było czasu - Lecz W braku lepszego Zadania - Myślałam Może mi wystarczy SamMozół Jej Szukania. -Emily Dickinson
na-miłość-też-nie-było-czasu-lecz-w-braku-lepszego-zadania-myśłam-może-mi-wystarczy-sammozół-jej-szukania