choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam 


choć-wszyscy-ro­bimy-błędy-dziś-trzeba-umieć-wybaczyć-szczęście-mam-w-was-ra­dość-mam-zam­knij-oczy-ten-po­tok-to-szczęście-mam-was
dooorotischoćwszyscyro­bimybłędydziśtrzebaumiećwybaczyćszczęściemamwasra­dośćzam­knijoczytenpo­toktomam choć wszyscywszyscy ro­bimyro­bimy błędybłędy dziśdziś trzebatrzeba umiećumieć wybaczyćwybaczyć szczęścieszczęście mammam ww waswas ra­dośćra­dość mammam zam­knijzam­knij oczyoczy tenten po­tokszczęście mammam waswas ra­dośćra­dość mam choć wszyscy ro­bimywszyscy ro­bimy błędyro­bimy błędy dziśbłędy dziś trzebadziś trzeba umiećtrzeba umieć wybaczyćumieć wybaczyć szczęściewybaczyć szczęście mamszczęście mam wmam w wasw was ra­dośćwas ra­dość mamra­dość mam zam­knijmam zam­knij oczyzam­knij oczy tenoczy ten po­tokpo­tok to szczęścieszczęście mam wasmam was ra­dośćwas ra­dość mam choć wszyscy ro­bimy błędywszyscy ro­bimy błędy dziśro­bimy błędy dziś trzebabłędy dziś trzeba umiećdziś trzeba umieć wybaczyćtrzeba umieć wybaczyć szczęścieumieć wybaczyć szczęście mamwybaczyć szczęście mam wszczęście mam w wasmam w was ra­dośćw was ra­dość mamwas ra­dość mam zam­knijra­dość mam zam­knij oczymam zam­knij oczy tenzam­knij oczy ten po­tokten po­tok to szczęściepo­tok to szczęście mamszczęście mam was ra­dośćmam was ra­dość mam choć wszyscy ro­bimy błędy dziśwszyscy ro­bimy błędy dziś trzebaro­bimy błędy dziś trzeba umiećbłędy dziś trzeba umieć wybaczyćdziś trzeba umieć wybaczyć szczęścietrzeba umieć wybaczyć szczęście mamumieć wybaczyć szczęście mam wwybaczyć szczęście mam w wasszczęście mam w was ra­dośćmam w was ra­dość mamw was ra­dość mam zam­knijwas ra­dość mam zam­knij oczyra­dość mam zam­knij oczy tenmam zam­knij oczy ten po­tokoczy ten po­tok to szczęścieten po­tok to szczęście mampo­tok to szczęście mam wasszczęście mam was ra­dość mam 

Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D  -Szary Człowiek
nie-mam-­len­-do śpiewania-nie-mam-­len­-do tworzenia-nie-mam-­len­-do pisania-ale-mam-­lent-do -niech każdy-do­kończy-według
nie-mam-pojęcia-co to fa­cebooknie-mam-tam-kon­ale-oka­zuję-ęże-mamta­kie-czasy
kiedy tak pat­rzę w two­je oczy wiel­kie nieba nie mam życzeń bo ciebie nie mam  -liliowięc
kiedy-tak-pat­rzę-w two­-oczy-wiel­kie-nieba-nie-mam-życzeń-bo-ciebie-nie mam 
Pe­gazie, dość tej tortury Ja mam próbne matury!  -SirNobody
pe­gazie-dość-tej tortury-ja-mam-próbne-matury