Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.


choćbyśmy-nawet-mogli-stać-ę-uczonymi-uczonośą-drugich-mądrzy-możemy-być-jedynie-własną-mądrośą
michel de montaignechoćbyśmynawetmoglistaćsięuczonymiuczonościądrugichmądrzymożemybyćjedyniewłasnąmądrościąchoćbyśmy nawetnawet moglimogli staćstać sięsię uczonymiuczonymi uczonościąuczonością drugichmądrzy możemymożemy byćbyć jedyniejedynie własnąwłasną mądrościąchoćbyśmy nawet moglinawet mogli staćmogli stać sięstać się uczonymisię uczonymi uczonościąuczonymi uczonością drugichmądrzy możemy byćmożemy być jedyniebyć jedynie własnąjedynie własną mądrościąchoćbyśmy nawet mogli staćnawet mogli stać sięmogli stać się uczonymistać się uczonymi uczonościąsię uczonymi uczonością drugichmądrzy możemy być jedyniemożemy być jedynie własnąbyć jedynie własną mądrościąchoćbyśmy nawet mogli stać sięnawet mogli stać się uczonymimogli stać się uczonymi uczonościąstać się uczonymi uczonością drugichmądrzy możemy być jedynie własnąmożemy być jedynie własną mądrością

Nie wszyscy są tacy mądrzy, aby patrzyli jedynie na charakter; zresztą nawet mędrcy radzi są, jeśli w osobie żony przymioty duchowe łączą się z urodą. -Tomasz Morus
nie-wszyscy-są-tacy-mądrzy-aby-patrzyli-jedynie-na-charakter-zresztą-nawet-mędrcy-radzi-są-śli-w-osobie-żony-przymioty-duchowe-łączą-ę-z
W każdej kwestii możemy być sądzeni jedynie przez równych sobie. -Honoré de Balzac
w-każdej-kwestii-możemy-być-sądzeni-jedynie-przez-równych-sobie
Jeżeli ktoś nie pot­ra­fi po­godzić się z cudzą mądrością, to znaczy, że jest pogodzony z własną głupotą. -nicola-57
jeżeli-ktoś-nie pot­ra­fi-po­godzić ę-z cudzą-mądrośą-to znaczy-że jest pogodzony-z-własną-głupotą
Nie stać nas nawet, by długo być nieszczęśliwymi. -Francois Chateaubriand
nie-stać-nas-nawet-by-długo-być-nieszczęśliwymi
Podziwiać można starość drugich, własna jest nieprzyzwoita. -Jerzy Andrzejewski
podziwiać-można-starość-drugich-własna-jest-nieprzyzwoita
Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia. -Anonim
często-przerastamy-drugich-jedynie-o-złudzenia