Chociaż chłopcy rzucają kamieniami w żaby dla żartu, giną one nie na żarty, lecz na serio.


chociaż-chłopcy-rzucają-kamieniami-w-żaby-dla-żartu-giną-one-nie-na-żarty-lecz-na-serio
plutarchchociażchłopcyrzucająkamieniamiżabydlażartuginąonenienażartyleczseriochociaż chłopcychłopcy rzucająrzucają kamieniamikamieniami ww żabyżaby dladla żartuginą oneone nienie nana żartylecz nana seriochociaż chłopcy rzucająchłopcy rzucają kamieniamirzucają kamieniami wkamieniami w żabyw żaby dlażaby dla żartuginą one nieone nie nanie na żartylecz na seriochociaż chłopcy rzucają kamieniamichłopcy rzucają kamieniami wrzucają kamieniami w żabykamieniami w żaby dlaw żaby dla żartuginą one nie naone nie na żartychociaż chłopcy rzucają kamieniami wchłopcy rzucają kamieniami w żabyrzucają kamieniami w żaby dlakamieniami w żaby dla żartuginą one nie na żarty

Nie wszędzie, gdzie jest wo­da, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda. -Johann Wolfgang Goethe
nie-wszędzie-gdzie-jest wo­da-muszą-być-żaby-ale-gdzie-słychać-żaby-tam-jest woda
Ma­cie­rzyństwo nie jest dla słabych duchem. Żaby w sa­lonie, pok­rwa­wione ko­lana i in­wekty­wy od nas­to­lat­ki nie są dla mięczaków. -Danielle Steel
ma­cie­rzyństwo-nie jest dla-słabych-duchem-Żaby w ­lonie-pok­rwa­wione-ko­lana-i in­wekty­wy-od nas­to­lat­ki-nie są dla
Piękna dama a niecnotliwa jest dla mężczyzn co lep dla ptaków, do którego lgnąc giną. -Wincenty Ignacy Marewicz
piękna-dama-a-niecnotliwa-jest-dla-mężczyzn-co-lep-dla-ptaków-do-którego-lgnąc-giną