Chociaż niezliczone są klęski, na skutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i republiki, to jednak moim zdaniem najgroźniejsze są cztery: niezgoda, nadmierna śmiertelność, nieurodzaje i spadek wartości monety.


chociaż-niezliczone-są-klęski-na-skutek-których-zazwyczaj-podupadają-królestwa-księstwa-i-republiki-to-jednak-moim-zdaniem-najgroźniejsze-są
mikołaj kopernikchociażniezliczoneklęskinaskutekktórychzazwyczajpodupadająkrólestwaksięstwarepublikitojednakmoimzdaniemnajgroźniejszeczteryniezgodanadmiernaśmiertelnośćnieurodzajespadekwartościmonetychociaż niezliczoneniezliczone sąsą klęskina skutekskutek którychktórych zazwyczajzazwyczaj podupadająpodupadają królestwaksięstwa ii republikijednak moimmoim zdaniemzdaniem najgroźniejszenajgroźniejsze sąsą czterynadmierna śmiertelnośćnieurodzaje ii spadekspadek wartościwartości monetychociaż niezliczone sąniezliczone są klęskina skutek którychskutek których zazwyczajktórych zazwyczaj podupadajązazwyczaj podupadają królestwaksięstwa i republikijednak moim zdaniemmoim zdaniem najgroźniejszezdaniem najgroźniejsze sąnajgroźniejsze są czterynieurodzaje i spadeki spadek wartościspadek wartości monety

To pan, zdaniem moim, kto przestał na swoim. -Jan Kochanowski
to-pan-zdaniem-moim-kto-przestał-na-swoim
Pewnego wieczoru zacząłem wymieniać wszystkich dobrych ludzi, których spotkałem w moim życiu. Musiałem to jednak przerwać, bo chyba nigdy bym nie skończył. -Jan Twardowski
pewnego-wieczoru-zacząłem-wymieniać-wszystkich-dobrych-ludzi-których-spotkałem-w-moim-życiu-musiałem-to-jednak-przerwać-bo-chyba-nigdy-bym
... naj­więcej pla­giatów zaczy­na się od słów, „moim zdaniem
naj­więcej pla­giatów-zaczy­na ę-od słów-moim-zdaniem
To jest fortunny, moim zdaniem, każdy, który na równem dobrej myśli zawżdy... -Mikołaj Rej
to-jest-fortunny-moim-zdaniem-każdy-który-na-równem-dobrej-myśli-zawżdy
Obserwujemy się cztery tygodnie, kochamy się cztery miesiące, kłócimy się cztery lata, tolerujemy się czterdzieści lat, a dzieci zaczynają od początku. -Hipolit Taine
obserwujemy-ę-cztery-tygodnie-kochamy-ę-cztery-miesią-kłócimy-ę-cztery-lata-tolerujemy-ę-czterdzieś-lat-a-dzieci-zaczynają-od-początku