Chodzę tu, chodzę tam, W tłumie ludzi zaw­sze sam.


chodzę-chodzę-tam-w-tłumie-ludzi-zaw­sze-sam
edward stachurachodzęchodzętamtłumieludzizaw­szesamchodzę tuchodzę tamw tłumietłumie ludziludzi zaw­szezaw­sze samw tłumie ludzitłumie ludzi zaw­szeludzi zaw­sze samw tłumie ludzi zaw­szetłumie ludzi zaw­sze samw tłumie ludzi zaw­sze sam

tak- po­pełniam błędy, bo nie pod­chodzę do życia z instrukcją!  -cala_ja
tak-po­pełniam-błędy-bo nie pod­chodzę-do życia-z instrukcją 
Wstałem rano, jeść mi dano, chodzę sobie, nic nie robię; ludzie inni bardzo czynni. -Stanisław Jachowicz
wstałem-rano-ść-mi-dano-chodzę-sobie-nic-nie-robię-ludzie-inni-bardzo-czynni
Wi­na jest zaw­sze brze­mieniem, które każdy sam na siebie nakłada, lecz nie zaw­sze jest nałożona słusznie. -Robert Anthony Salvatore
wi­na-jest zaw­sze-brze­mieniem-które-każdy-sam-na siebie-nakłada-lecz-nie zaw­sze-jest nałożona-słusznie