Chodziła zatłoczo­nymi uli­cami, nieus­tannie samotna. Zjeździła wiele miast, szu­kając brat­niej duszy. La­tała w przes­tworzach, podzi­wiając niebo... ...nikt jej zauważał po­mimo jej piękna. Nadzieja... niewidzial­na przy­jaciółka, której nikt nie dos­trze­ga i nikt nie chce.


chodziła-zatłoczo­nymi-uli­cami-nieus­tannie-samotna-zjeździła-wiele-miast-szu­kając-brat­niej-duszy-la­ła-w przes­tworzach
mariechodziłazatłoczo­nymiuli­caminieus­tanniesamotnazjeździławielemiastszu­kającbrat­niejduszyla­taław przes­tworzachpodzi­wiającnieboniktjejzauważałpo­mimopięknanadziejaniewidzial­na przy­jaciółkaktórej niktnie dos­trze­gai niktnie chcechodziła zatłoczo­nymizatłoczo­nymi uli­caminieus­tannie samotnazjeździła wielewiele miastszu­kając brat­niejbrat­niej duszyla­tała w przes­tworzachpodzi­wiając nieboniebo niktnikt jejjej zauważałzauważał po­mimopo­mimo jejjej pięknanadzieja niewidzial­na przy­jaciółkaktórej nikt nie dos­trze­ganie dos­trze­ga i nikti nikt nie chcechodziła zatłoczo­nymi uli­camizjeździła wiele miastszu­kając brat­niej duszypodzi­wiając niebo niktniebo nikt jejnikt jej zauważałjej zauważał po­mimozauważał po­mimo jejpo­mimo jej pięknaktórej nikt nie dos­trze­ga i niktnie dos­trze­ga i nikt nie chce

Nie pot­rze­buję już reszty mo­jego życia. Od­dałabym ją za je­den miękki ruch two­jej ręki, która chciałaby mnie przy­garnąć. Ale nikt nie chce ze mną pohandlować. -Olga Tokarczuk
nie-pot­rze­buję-już-reszty-mo­jego-życia-od­dałabym ją za ­den-miękki-ruch-two­jej-ręki-która-chciałaby-mnie-przy­garnąć
Wolność to dobra rzecz, dlatego trzeba bardzo uważać, ażeby nikt nie brał jej sobie za wiele. -Henryk Mann
wolność-to-dobra-rzecz-dlatego-trzeba-bardzo-uważać-ażeby-nikt-nie-brał-jej-sobie-za-wiele
Cnota musiała być niezmiernie stara dama, bo wszyscy ją poważąją tylko, a nikt jej nie chce. -Alojzy Żółkowski
cnota-musiała-być-niezmiernie-stara-dama-bo-wszyscy-ją-poważąją-tylko-a-nikt-jej-nie-chce