Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia.


choroba-jest-klasztorem-który-swoją-regułę-swoją-ascezę-swoje-cisze-i-swoje-natchnienia
albert camuschorobajestklasztoremktóryswojąregułęascezęswojeciszenatchnieniachoroba jestjest klasztoremktóry mama swojąswoją regułęswoją ascezęswoje ciszecisze ii swojeswoje natchnieniachoroba jest klasztoremktóry ma swojąma swoją regułęswoje cisze icisze i swojei swoje natchnieniaktóry ma swoją regułęswoje cisze i swojecisze i swoje natchnieniaswoje cisze i swoje natchnienia

Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność. -Honore de Balzac
socjalizm-który-chwali-ę-swoją-młodośą-jest-starym-matkobójcą-to-on-zawsze-zabijał-swoja-matkę-republikę-i-swoja-siostrę-wolność
Małżeństwo to loteria, w której mężczyźni ryzykują swoją wolność, a kobiety swoje szczęście. -Virgine des Rieux
małżeństwo-to-loteria-w-której-mężczyź-ryzykują-swoją-wolność-a-kobiety-swoje-szczęście
Z uśmiechem traktuj siebie, swoje niedociągnięcia, swoją duchową nieporadność. Miej poczucie humoru. -Basil Hume
z-uśmiechem-traktuj-siebie-swoje-niedociągnięcia-swoją-duchową-nieporadność-miej-poczucie-humoru
Każdy umarły odbierze swoje kości od ducha ziemi, swoją krew od wody, włosy od roślin, a życie od ognia. -Andrzej Czcibor Piotrowski
każdy-umarły-odbierze-swoje-koś-od-ducha-ziemi-swoją-krew-od-wody-włosy-od-roślin-a-życie-od-ognia
Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice. -Alfons Allais
serce-jak-firmament-swoje-meteory-swoje-komety-swoje-błyskawice
Poczytuję za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście swoje stworzył sobie sam. -Hipolit Taine
poczytuję-za-szczęśliwego-tego-który-szczęście-swoje-zawdzięcza-naturze-ale-podziwiam-i-szanuję-tego-który-szczęście-swoje-stworzył-sobie