Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia.


choroba-jest-klasztorem-który-swoją-regułę-swoją-ascezę-swoje-cisze-i-swoje-natchnienia
albert camuschorobajestklasztoremktóryswojąregułęascezęswojeciszenatchnieniachoroba jestjest klasztoremktóry mama swojąswoją regułęswoją ascezęswoje ciszecisze ii swojeswoje natchnieniachoroba jest klasztoremktóry ma swojąma swoją regułęswoje cisze icisze i swojei swoje natchnieniaktóry ma swoją regułęswoje cisze i swojecisze i swoje natchnieniaswoje cisze i swoje natchnienia

Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność.Małżeństwo to loteria, w której mężczyźni ryzykują swoją wolność, a kobiety swoje szczęście.Z uśmiechem traktuj siebie, swoje niedociągnięcia, swoją duchową nieporadność. Miej poczucie humoru.Każdy umarły odbierze swoje kości od ducha ziemi, swoją krew od wody, włosy od roślin, a życie od ognia.Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice.Poczytuję za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście swoje stworzył sobie sam.