Chrystus, doktor wszystkich narodów, podpora nędzarzy, już wówczas wiedział, że człowiek zdolny jest do najgorszych łajdactw, a po chwili znów do najszczerszych łez.


chrystus-doktor-wszystkich-narodów-podpora-nędzarzy-już-wówczas-wiedział-że-człowiek-zdolny-jest-do-najgorszych-łajdactw-a-po-chwili-znów-do
bohumil hrabalchrystusdoktorwszystkichnarodówpodporanędzarzyjużwówczaswiedziałżeczłowiekzdolnyjestdonajgorszychłajdactwpochwiliznównajszczerszychłezwszystkich narodówpodpora nędzarzyjuż wówczaswówczas wiedziałże człowiekczłowiek zdolnyzdolny jestjest dodo najgorszychnajgorszych łajdactwpo chwilichwili znówznów dodo najszczerszychnajszczerszych łezdoktor wszystkich narodówjuż wówczas wiedziałże człowiek zdolnyczłowiek zdolny jestzdolny jest dojest do najgorszychdo najgorszych łajdactwa po chwilipo chwili znówchwili znów doznów do najszczerszychdo najszczerszych łez

Najlepszymi lekarzami na świecie są: doktor dieta, doktor spokój i doktor dobry humor.I oto, kiedy zaczął się walić ów złoty i marmurowy gmach złego smaku, przyszedł On, lekki, odziany w światłość, ostentacyjnie ludzki, umyślnie prowincjonalny, galilejski, i od tej chwili zniknęły narody i bogi, i ukazał się człowiek, człowiek - cieśla, człowiek - oracz, człowiek - pasterz. Wśród stada owiec o zachodzie słońca, człowiek, który nie brzmiał ani trochę dumnie, człowiek uwieczniony wdzięczną pamięcią we wszystkich matczynych kołyskach i we wszystkich malarskich galeriach świata.Tylko ten, kto kocha, jest silny i zdolny do wszystkich dobrych czynów, których świat potrzebuje.Dopiero w chwili, gdy nadejdzie śmierć będę wiedział niezbicie o co chodzi.Człowiek jest tak długo mądry, dopóki szuka mądrości. Jeżeli mniema, że ją już znalazł, wówczas staje się błaznem.Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę