chucham i dmucham dbam jak umiem najlepiej różnie wychodzi  


chucham-i dmucham-dbam-jak umiem-najlepiej-różnie-wychodzi- 
cykamchuchami dmuchamdbamjak umiemnajlepiejróżniewychodzi chucham i dmuchami dmucham dbamdbam jak umiemjak umiem najlepiejnajlepiej różnieróżnie wychodziwychodzi  chucham i dmucham dbami dmucham dbam jak umiemdbam jak umiem najlepiejjak umiem najlepiej różnienajlepiej różnie wychodziróżnie wychodzi  chucham i dmucham dbam jak umiemi dmucham dbam jak umiem najlepiejdbam jak umiem najlepiej różniejak umiem najlepiej różnie wychodzinajlepiej różnie wychodzi  chucham i dmucham dbam jak umiem najlepieji dmucham dbam jak umiem najlepiej różniedbam jak umiem najlepiej różnie wychodzijak umiem najlepiej różnie wychodzi  

Jak głód najlepiej jeść gotuje, tak fatyga najlepiej ściele.Najlepiej służymy swej partii, najlepiej służąc państwu.Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia.Dwie oso­by poj­mują tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się wątpli­wość, czy to is­totnie ta sa­ma sy­tuac­ja. Mnie, jed­nej i tej sa­mej oso­bie, zdarza się poj­mo­wać jedną i tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się py­tanie, czy chodzi o tę samą osobę.Ty­le mam słow co ich nie ma ty­le tematow a wena? juz dlu­go jej nie ma jak jest od niechcenia szu­kam spo­sobu by sie wyrazic juz nag­le nie umiem slow w ob­ra­zy wsadzic lecz nie chce krzyczec tez z tłumem tych sa­mych słow je­dynych, co umiem. Brak sen­su i treści Zos­ta­je na stałe Zab­ra­no mi siłe zab­ra­no mi wiare Nie mo­ge nic pisać, już nie ma poezji jak mam się wyciszać? w tym świecie herezji? Chcieliśmy jak najlepiej, a wyszło tak jak zawsze.