Chwałą jed­nych jest, że piszą dob­rze, a in­nych, że się do te­go nie zabierają.


chwałą-jed­nych-jest-że piszą-dob­rze-a in­nych-że ę-do te­go-nie zabierają
jean de la bruyérechwałąjed­nychjestże pisządob­rzea in­nychże siędo te­gonie zabierająchwałą jed­nychjed­nych jestże piszą dob­rzeże się do te­godo te­go nie zabierająchwałą jed­nych jestże się do te­go nie zabierają