Chwała temu, kto kocha tylko to, co mu wolno, a nienawidzi, co powinien.


chwała-temu-kto-kocha-tylko-to-co-mu-wolno-a-nienawidzi-co-powinien
marie von ebner - eschenbachchwałatemuktokochatylkotocomuwolnonienawidzipowinienchwała temukto kochakocha tylkoco mumu wolnoco powinienkto kocha tylkoco mu wolno

Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.Chwała twoim dłoniom które ty­le pier­si ukołysały do snu. Chwała twoim ustom które ty­le słów wtłoczyły z pow­ro­tem do zdzi­wionych gardeł. Chwała twoim oczom które przej­rzały ty­le ko­biecych pod­stępów . Chwała im bo os­trze­gały mnie szczerze. Chwała twoim myślom scho­wanym głęboko. Chwała im bo one jedne spra­wiły że wierzę.Kto wad nienawidzi, nienawidzi i ludzi.Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą.Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.