Chwi­le nie wys­tar­czają, by wy­pełnić pus­tkę po­między nimi.


chwi­-nie wys­tar­czają-by wy­pełć-pus­tkę-po­między-nimi
alfa centaurichwi­lenie wys­tar­czająby wy­pełnićpus­tkępo­międzynimichwi­le nie wys­tar­czająby wy­pełnić pus­tkępus­tkę po­międzypo­między nimiby wy­pełnić pus­tkę po­międzypus­tkę po­między nimiby wy­pełnić pus­tkę po­między nimi

Wszys­cy współczują ludziom sa­mot­nym, a mało kto de­cydu­je się spróbo­wać wy­pełnić pus­tkę które­goś z nich. Z cyk­lu po­wieści
wszys­cy-współczują-ludziom-­­nym-a ło-kto-de­cydu­ ę-spróbo­wać-wy­pełć-pus­tkę-które­goś-z nich-z-cyk­lu-po­wieś
..Dlacze­go mężczyznę prze­konu­jesz wódką, a ko­bietę udob­ruchasz słodkim.? Fa­ceci znoszą gorzką prawdę, a ko­bietom wys­tar­czają słod­kie kłamstwa.. -Izvsia
dlacze­go-mężczyznę-prze­konu­jesz-wódką-a ko­bietę-udob­ruchasz-słodkim-fa­ceci-znoszą-gorzką-prawdę-a ko­bietom
Wys­tar­czy je­den, szcze­ry uśmiech przy­jaciela. Chwi­la szczęścia. -cytlopka
wys­tar­czy-­den-szcze­ry-uśmiech-przy­jaciela-chwi­-szczęścia
Do po­pełnienia głupo­ty nie trze­ba pus­tki w głowie. Wys­tar­czy nóż na gar­dle. Z cyk­lu po­wieści
do po­pełnienia-głupo­ty-nie trze­ba-pus­tki-w głowie-wys­tar­czy nóż-na gar­dle-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy