Chwy­cił róże Po­lała się krew. Ran­ny w miłości.


chwy­ł-róże-po­ła ę-krew-ran­ny-w miłoś
maniek2012chwy­ciłróżepo­lała siękrewran­nyw miłościchwy­cił różeróże po­lała siępo­lała się krewran­ny w miłościchwy­cił róże po­lała sięróże po­lała się krewchwy­cił róże po­lała się krew

Róże Różańca. Róże: Je­rycho, Wschodu,... Sta­ra pan­no rusz... -fyrfle
róże-różańca-róże-je­rycho-wschodu-sta­ra-pan­no-rusz
Żenić się jedynie ze względu na piękno, to tyle, co kupować ziemię ze względu na róże. To ostatnie byłoby jeszcze rozsądniejsze, ponieważ róże zakwitają co roku. -August Kotzebue
Żenić-ę-jedynie-ze-wzglę-na-piękno-to-tyle-co-kupować-ziemię-ze-wzglę-na-róże-to-ostatnie-byłoby-jeszcze-rozsądniejsze-ponieważ-róże
Czuję krew cieknącą mi z ran na twarzy i czuję bi­cie ser­ca i czuję, jak ciężar mo­jego życia zaczy­na ciążyć, i zdaję so­bie sprawę, dlacze­go o świ­cie mówi się ranny. -James Frey
czuję-krew-cieknącą-mi z ran-na twarzy-i czuję-bi­cie-ser­ca-i czuję-jak ężar-mo­jego-życia-zaczy­na-ążyć-i zdaję-so­bie
róże i róże ku­je, ku­je i kuje ją opatruje  -Cykam
róże-i róże-ku­-ku­-i kuje-ją-opatruje 
Po­win­niśmy chwy­tać każdą dostępną nam, choćby naj­mniej­szą ra­dość, jak człowiek stojący na skra­ju prze­paści chwy­ta się os­ta­niego źdźbła trawy. -Robert Louis Stevenson
po­win­śmy-chwy­ć-każdą-dostępną-nam-choćby-naj­mniej­szą-ra­dość-jak człowiek-stojący-na skra­ju-prze­paś-chwy­ ę