Chwytaj dzień.


chwytaj-dzień
horacychwytajdzieńchwytaj dzień

Każdy dzień, to ideal­ny dzień, by zacząć spełniać swo­je marzenia. -bloodymery
każdy-dzień-to ideal­ny-dzień-by zacząć-spełniać-swo­-marzenia
Dzień bez uśmiechu to dzień spisany na straty -Phil Bosmans
dzień-bez-uśmiechu-to-dzień-spisany-na-straty