Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.


chy­ba-właśnie-po tym-można-poz­nać-ludzi-nap­rawdę-­­nych-zaw­sze wiedzą-co ro­bić-w deszczo­we-dni-zaw­sze można-do nich
tyska1990.07chy­bawłaśniepo tymmożnapoz­naćludzinap­rawdęsa­mot­nychzaw­sze wiedząco ro­bićw deszczo­wednizaw­sze możnado nichzadzwo­nićzaw­sze są w do­mupiep­rzo­ne zawszechy­ba właśniewłaśnie po tympo tym możnamożna poz­naćpoz­nać ludziludzi nap­rawdęnap­rawdę sa­mot­nychco ro­bić w deszczo­wew deszczo­we dnizaw­sze można do nichdo nich zadzwo­nićchy­ba właśnie po tymwłaśnie po tym możnapo tym można poz­naćmożna poz­nać ludzipoz­nać ludzi nap­rawdęludzi nap­rawdę sa­mot­nychco ro­bić w deszczo­we dnizaw­sze można do nich zadzwo­nić

Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra
zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
Ja zaw­sze będę tą drugą, Ty zaw­sze będziesz tym pierwszym. -bluecaffe
ja zaw­sze-będę-tą drugą-ty zaw­sze-będziesz-tym-pierwszym
Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło. -kamilka88
nie-zaw­sze-pier­wszy-po­całunek-będzie-tym-ideal­nym-może to ten-os­tatni-będzie-tym-o którym zaw­sze ę-marzyło