Ci niepisani mogą tchnąć życie w formę konkretyzacja 


ci niepisani-mogą-tchnąć-życie-w formę-konkretyzacja 
cykamci niepisanimogątchnąćżyciew formękonkretyzacja ci niepisani mogąmogą tchnąćtchnąć życieżycie w formęw formę konkretyzacja ci niepisani mogą tchnąćmogą tchnąć życietchnąć życie w formężycie w formę konkretyzacja ci niepisani mogą tchnąć życiemogą tchnąć życie w formętchnąć życie w formę konkretyzacja ci niepisani mogą tchnąć życie w formęmogą tchnąć życie w formę konkretyzacja 

Gdy­by jaj­ko miało inną formę, życie ku­ry byłoby potworne.Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne.Prawdziwy przywódca potrafi tchnąć w nas wiarę, gdy wszystko wskazuje na to, że już nie ma szans.Na­leży py­tać nie o to, czy zwierzęta mogą ro­zumo­wać, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć.Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć.Kochankowie nie mogą żyć jedno bez drugiego, w rozłączeniu; nie jest to życie, ani śmierć, ale życie i śmierć razem.