Ciągłe a sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie.


ciągłe-a-sumienne-spełnianie-obowiązków-wymaga-nie-mniej-wysiłku-ż-czyny-bohaterskie
jean jacques rousseauciągłesumiennespełnianieobowiązkówwymaganiemniejwysiłkuniżczynybohaterskiesumienne spełnianiespełnianie obowiązkówobowiązków wymagawymaga nienie mniejmniej wysiłkuwysiłku niżniż czynyczyny bohaterskieciągłe a sumiennea sumienne spełnianiesumienne spełnianie obowiązkówspełnianie obowiązków wymagaobowiązków wymaga niewymaga nie mniejnie mniej wysiłkumniej wysiłku niżwysiłku niż czynyniż czyny bohaterskieciągłe a sumienne spełnianiea sumienne spełnianie obowiązkówsumienne spełnianie obowiązków wymagaspełnianie obowiązków wymaga nieobowiązków wymaga nie mniejwymaga nie mniej wysiłkunie mniej wysiłku niżmniej wysiłku niż czynywysiłku niż czyny bohaterskieciągłe a sumienne spełnianie obowiązkówa sumienne spełnianie obowiązków wymagasumienne spełnianie obowiązków wymaga niespełnianie obowiązków wymaga nie mniejobowiązków wymaga nie mniej wysiłkuwymaga nie mniej wysiłku niżnie mniej wysiłku niż czynymniej wysiłku niż czyny bohaterskie

Zazwyczaj spełnianie obowiązków odpędza strach.Trzeba na pewno mniej wytrwałości i mniej wysiłku, aby pozwolić sztuce dojrzeć, niż aby zapobiec następnie jej zgniciu.Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie, niż dowiedzenie się.Życie to ciągłe pożąda­nie - im mniej prag­nień, tym mniej życia.Wszystko co tradycyjne jest łatwe do polubienia i nie wymaga wysiłku.Tolerancja jest największym darem umysłu, a wymaga takiego samego wysiłku mózgu, co utrzymanie równowagi na rowerze.