Ciągle mamy nadzieję - i we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję niż ją stracić.


ciągle-mamy-nadzieję-i-we-wszystkich-sprawach-lepiej-mieć-nadzieję-ż-ją-stracić
johann wolfgang goetheciąglemamynadziejęwewszystkichsprawachlepiejmiećniżstracićciągle mamymamy nadziejęnadziejęi wewe wszystkichwszystkich sprawachsprawach lepiejlepiej miećmieć nadziejęnadzieję niżją stracićciągle mamy nadziejęmamy nadziejęi wei we wszystkichwe wszystkich sprawachwszystkich sprawach lepiejsprawach lepiej miećlepiej mieć nadziejęmieć nadzieję niżnadzieję niż jąniż ją stracićciągle mamy nadziejęi we wszystkichi we wszystkich sprawachwe wszystkich sprawach lepiejwszystkich sprawach lepiej miećsprawach lepiej mieć nadziejęlepiej mieć nadzieję niżmieć nadzieję niż jąnadzieję niż ją stracići we wszystkich sprawachi we wszystkich sprawach lepiejwe wszystkich sprawach lepiej miećwszystkich sprawach lepiej mieć nadziejęsprawach lepiej mieć nadzieję niżlepiej mieć nadzieję niż jąmieć nadzieję niż ją stracić

Ciągle ma­my nadzieję - i we wszys­tkich spra­wach le­piej mieć nadzieję niż ją stracić.W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć.Śmierci kosztować, każdemu wierzyć, nadzieję stracić - są to ostatnie rzeczy.Nadzieję mamy zawsze, dopóki żyjemy.Nadzieja powiada, że temu prędzej spełniają się nadzieje, kiedy kto dobrze nadzieje.Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki.