Ciągle musi człowiek robić doświadczenia, aż wreszcie zabraknie mu czasu, aby z nich korzystać.


ciągle-musi-człowiek-robić-doświadczenia-aż-wreszcie-zabraknie-mu-czasu-aby-z-nich-korzystać
jean paulciąglemusiczłowiekrobićdoświadczeniawreszciezabrakniemuczasuabynichkorzystaćciągle musimusi człowiekczłowiek robićrobić doświadczeniaaż wreszciewreszcie zabrakniezabraknie mumu czasuaby zz nichnich korzystaćciągle musi człowiekmusi człowiek robićczłowiek robić doświadczeniaaż wreszcie zabrakniewreszcie zabraknie muzabraknie mu czasuaby z nichz nich korzystaćciągle musi człowiek robićmusi człowiek robić doświadczeniaaż wreszcie zabraknie muwreszcie zabraknie mu czasuaby z nich korzystaćciągle musi człowiek robić doświadczeniaaż wreszcie zabraknie mu czasu

Trzeba mieć dużo czasu żeby być geniuszem bo trzeba ciągle siedzieć i nic nie robić na prawdę nic nie robić.Marze­nia są po to, aby je spełniać, a nie żeby ciągle o nich marzyć...To nieprawda, że miłość, aby była prawdziwa, musi być niezwykła. To czego potrzebujemy, to ciągłość miłości do osoby, którą kochamy. Spójrz, lampa oliwna pali się poprzez nieustanne zużywanie kropelek oliwy. Kiedy tych kropelek zabraknie, światło zgaśnie.Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczyChrystus ciągle się odradza w wybranych ludziach i ciągle bywa w nich męczony.Piekło polega na tym, że widzimy piękno życia i stale musimy pamiętać, że trwa krótko, że zabraknie nam czasu.